درباره ی ما

اهداف ما

تنوع محصولات

قیمت رقابتی

کیفیت

گواهی ها

دستگاه های در حال کار

این مجموعه دارای بیش از 30 دستگاه در حال کار می باشد که شامل:

  • ۲ دستگاه استنتر به عرض های ۳/۶۰ و ۳ متر
  • ۲ دستگاه راپینگ
  • بیش از ۱۰ دستگاه طاقه پیچی

تنوع محصولات

  • تور های تزئیناتی
  • پشه بند
  • حریر
  • تور عروس و لباسی
  • آستری
  • تور گلخانه

سفارشات بافت، رنگ رزی و تکمیل نیز پذیرفته می شود.